ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 东北新闻网舆情监æŽ?/title> <link href="css/dwzs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="css/foucs.css" rel="stylesheet" /> <script src="js/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/jquery.foucs.js" type="text/javascript"></script> </head> <h1><a href="http://imgshangman.com/">ʱʱ²ÊappÏÂÔØ</a></h1> <div id="32djrg88dr1bl" class="m0 disb f0 oh w1000"><img src="images/t1_r1_c3.jpg"/></div> <div class="h29 m0" id="#zgjxs"> <div id="nav" class="w1000 m0"><span class="floatl"><a href="http://imgshangman.com/" target="_blank" style="background:none" >网站首页</a></span><span class="floatr" style="line-height: 29px; padding-right:20px;">热线ï¼?24-31885632 传真ï¼?24-31885632</span></div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="main"> <div id="index_b_hero"> <div id="32djrg88dr1bl" class="hero-wrap"> <ul class="heros clearfix"> <li class="hero"> <a title="第一张图的说æ˜?> <img src="images/1.jpg" class="thumb" /> </a> </li> <li class="hero"> <a title="第二张图的说æ˜?> <img src="images/2.jpg" class="thumb"/> </a> </li> <li class="hero"> <a title="第三张图的说æ˜?> <img src="images/3.jpg" class="thumb"/> </a> </li> </ul> </div> <div id="32djrg88dr1bl" class="helper"> <div id="32djrg88dr1bl" class="mask-left"> </div> <div id="32djrg88dr1bl" class="mask-right"> </div> <a href="#" class="prev icon-arrow-a-left"></a> <a href="#" class="next icon-arrow-a-right"></a> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $.foucs({ direction: 'right' }); </script> <!-- 代码 结束 --> <div class="oh clearb" id="w960"> <div id="32djrg88dr1bl" class="w694 oh"> <!--频道介绍 op--> <div id="32djrg88dr1bl" class="br1 w676"> <h2><a><img src="images/t1_r8_c4.jpg" /></a></h2> <div id="pdjs"> 东北新闻网舆情频道依托自主研发的舆情监控系统,对新闻网站、新闻跟帖、论坛、博客、微博、各大报纸电子版等进è¡?4小时不间断监控,对信息进行跟踪、分析、研判。为客户提供最快、最全、最准的舆情信息服务和权威、专业的舆情咨询服务ã€? </div> </div> <!--频道介绍 ed--> <!--产品优势 op--> <div id="32djrg88dr1bl" class="br1 w676"> <h2><a><img src="images/t1_r11_c4.jpg" /></a></h2> <div id="cpys"> <ul> <a><li><img src="images/t1_r13_c5.jpg" /><h1>全媒体监æµ?/h1><p>新闻网站、新闻跟帖、论坛、博客、视频、微博、报纸电子版等,网络信息一网打尽ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r13_c21.jpg" /><h1>数据分析</h1><p>对海量信息进行智能分析,筛查、归类,对关联信息进行统计、分析ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r15_c16.jpg" /><h1>数据备份</h1><p>原始信息留存。所有舆情均提供快照功能,即使原网站信息删除,仍可浏览信息ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r15_c6.jpg" /><h1>信息追踪</h1><p>对信息的传播源、传播途径和扩散点进行自动追踪ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r13_c17.jpg" /><h1>及时预警</h1><p>第一时间多渠道进行信息预警,为客户及时应对潜在危险赢得时间ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r15_c21.jpg" /><h1>7*24小时服务</h1><p>提供7*24小时实时监控服务,并随时回应客户需求ã€?/p></li></a> </ul> </div> </div> <!--产品优势 ed--> <!--定制服务 op--> <div id="32djrg88dr1bl" class="br1 w676"> <h2><a><img src="images/t1_r19_c4.jpg" /></a></h2> <div id="dzfw"> <ul> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r22_c7.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>定向监测</h1><p>提供可以满足客户定向需求的细化服务ã€?/p></span></li> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r22_c18.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>信息细化</h1><p>对信息来源、倾向性等进行归类、分析ã€?/p></span></li> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r27_c7.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>舆情手机</h1><p>提供方便、快捷、安全的舆情接收载体ã€?/p></span></li> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r27_c18.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>舆情报告</h1><p>用数据说话,定期分析舆情动态、走势ã€?/p></span></li> </ul> </div> </div> <!--定制服务 op--> </div> <div id="32djrg88dr1bl" class="w248 oh"> <!--网络舆情 op--> <div id="32djrg88dr1bl" class="br2 oh"> <h1>网络舆情</h1> <h4>· 什么是网络舆情</h4> <p>网络舆情是网上流行的对社会问题不同看法的网络舆论,是社会舆论的一种表现形式,是通过互联网传播的公众对现实生活中某些热点、焦点问题所持的有较强影响力、倾向性的言论和观点。其表现方式主要为:新闻、微博、BBS论坛、博客、播客、聚合新é—?RSS)、新闻跟帖及转帖等ã€?/p> <h4>· 为什么要监控网络舆情</h4> <p>网络舆情具有表达快捷、信息多元,方式互动等特征,由于网民可以随意发表言论,网络舆情具有无限次传播的潜能。网络舆论的形成往往非常迅速,一个热点的存在加上一种情绪化的意见,就可以成为点燃一片舆论的导火索。如果处理不当,极有可能诱发民众的不良情绪,形成对当事主体形象具有较强破坏力的负面舆论ã€?/p> </div> <!--网络舆情 ed--> <!--舆情监控技æœ?op--> <div id="32djrg88dr1bl" class="br2 oh"> <h1>舆情监控技æœ?/h1> <div id="32djrg88dr1bl" class="w212"> <a> <img src="images/ld.jpg" /> <h3>漏斗模型</h3> </a> </div> <div id="32djrg88dr1bl" class="w212"> <a> <img src="images/lp.jpg" /> <h3>舆情罗盘</h3> </a> </div> </div> <!--舆情监控技æœ?ed--> <!--联系我们 op--> <div id="32djrg88dr1bl" class="br2 oh"> <h1>联系我们</h1> <h2>地址:沈阳市和平区和平南大街39å?9å±?/h2> <h2>热线ï¼?24-31885632</h2> <h2>传真ï¼?24-31885632</h2> </div> <!--联系我们 ed--> </div> </div> <div id="wei" class="m0"> 东北新闻网版权所有,未经授权ï¼?请勿转载或建立镜像,违者依法必究ã€?增值电信业务经营许可证 è¾½B1.B2-20150111 互联网新闻信息服务许可证 21120170001 </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/1cad5b70-4b27-42b1-9784-339f5f0c865e-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='jau6l'></td><small id='jau6l'></small><dd id='jau6l'><dl id='jau6l'></dl><big id='jau6l'></big></dd><font id='jau6l'></font><strike id='jau6l'></strike><table id='jau6l'></table><strong id='jau6l'><ol id='jau6l'></ol></strong><tr id='jau6l'><table id='jau6l'><strike id='jau6l'></strike><form id='jau6l'></form><tbody id='jau6l'></tbody></table><dl id='jau6l'><sub id='jau6l'></sub><tfoot id='jau6l'><tbody id='jau6l'><address id='jau6l'><blockquote id='jau6l'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='jau6l'></address><dd id='jau6l'></dd><dd id='jau6l'><span id='jau6l'></span></dd><label id='jau6l'><center id='jau6l'><dl id='jau6l'><p id='jau6l'></p></dl><label id='jau6l'><b id='jau6l'></b></label></center></label><small id='jau6l'></small><abbr id='jau6l'></abbr><ins id='jau6l'><q id='jau6l'></q><fieldset id='jau6l'><thead id='jau6l'><div id='jau6l'><q id='jau6l'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='jau6l'></u><code id='jau6l'></code><table id='jau6l'><dt id='jau6l'></dt></table><tt id='jau6l'></tt><center id='jau6l'></center><strike id='jau6l'><u id='jau6l'></u></strike><dir id='jau6l'><b id='jau6l'></b><dfn id='jau6l'></dfn><dd id='jau6l'></dd><tfoot id='jau6l'></tfoot></dir><big id='jau6l'></big><tfoot id='jau6l'></tfoot><sub id='jau6l'></sub><noframes id='jau6l'></noframes><strong id='jau6l'><q id='jau6l'><th id='jau6l'></th><dt id='jau6l'></dt></q></strong><fieldset id='jau6l'><b id='jau6l'></b><fieldset id='jau6l'><dd id='jau6l'></dd></fieldset></fieldset><table id='jau6l'></table><small id='jau6l'><button id='jau6l'><li id='jau6l'></li></button></small><table id='jau6l'><optgroup id='jau6l'></optgroup><th id='jau6l'></th></table><ul id='jau6l'></ul><select id='jau6l'></select><tbody id='jau6l'></tbody><label id='jau6l'></label><select id='jau6l'><dd id='jau6l'><p id='jau6l'></p></dd></select><center id='jau6l'><th id='jau6l'></th></center><dir id='jau6l'></dir><table id='jau6l'></table><label id='jau6l'></label><bdo id='jau6l'><tt id='jau6l'><kbd id='jau6l'></kbd></tt></bdo><b id='jau6l'><style id='jau6l'><option id='jau6l'><kbd id='jau6l'><dd id='jau6l'><dd id='jau6l'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='jau6l'></blockquote></style></b><dt id='jau6l'><button id='jau6l'></button></dt><dfn id='jau6l'></dfn><small id='jau6l'></small><label id='jau6l'><del id='jau6l'><dd id='jau6l'><code id='jau6l'></code><acronym id='jau6l'><center id='jau6l'></center><tbody id='jau6l'><thead id='jau6l'><ins id='jau6l'></ins></thead></tbody><ins id='jau6l'><em id='jau6l'><button id='jau6l'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='jau6l'></option><u id='jau6l'></u><strong id='jau6l'></strong><strike id='jau6l'><fieldset id='jau6l'><small id='jau6l'><thead id='jau6l'></thead></small></fieldset></strike><label id='jau6l'><u id='jau6l'></u><del id='jau6l'></del></label><sub id='jau6l'></sub><strike id='jau6l'></strike><tbody id='jau6l'><small id='jau6l'></small><pre id='jau6l'></pre></tbody><u id='jau6l'></u><table id='jau6l'></table><p id='jau6l'></p><td id='jau6l'></td><code id='jau6l'></code><del id='jau6l'><style id='jau6l'><option id='jau6l'><fieldset id='jau6l'></fieldset><tt id='jau6l'></tt></option></style></del><legend id='jau6l'><kbd id='jau6l'><acronym id='jau6l'><bdo id='jau6l'><strike id='jau6l'><span id='jau6l'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='jau6l'></del><option id='jau6l'><ins id='jau6l'></ins></option><table id='jau6l'><span id='jau6l'></span><sub id='jau6l'><tt id='jau6l'></tt></sub></table><small id='jau6l'><ol id='jau6l'><strong id='jau6l'><kbd id='jau6l'><code id='jau6l'><option id='jau6l'></option><u id='jau6l'><center id='jau6l'></center></u></code></kbd></strong><li id='jau6l'><i id='jau6l'></i></li></ol></small><noframes id='jau6l'><dir id='jau6l'><del id='jau6l'><del id='jau6l'></del><pre id='jau6l'><pre id='jau6l'><option id='jau6l'><address id='jau6l'></address><bdo id='jau6l'><tr id='jau6l'><acronym id='jau6l'><pre id='jau6l'></pre></acronym><div id='jau6l'></div></tr></bdo></option></pre><small id='jau6l'><address id='jau6l'><u id='jau6l'><legend id='jau6l'><option id='jau6l'><abbr id='jau6l'></abbr><li id='jau6l'><pre id='jau6l'></pre></li></option></legend><select id='jau6l'></select></u></address></small></pre></del><sup id='jau6l'></sup><blockquote id='jau6l'><dt id='jau6l'></dt></blockquote><blockquote id='jau6l'></blockquote></dir><tt id='jau6l'></tt><u id='jau6l'><tt id='jau6l'><form id='jau6l'></form></tt><td id='jau6l'><dt id='jau6l'></dt></td></u></noframes><optgroup id='jau6l'><tfoot id='jau6l'></tfoot></optgroup><pre id='jau6l'><tfoot id='jau6l'><address id='jau6l'></address><blockquote id='jau6l'></blockquote></tfoot></pre><strong id='jau6l'><option id='jau6l'><option id='jau6l'><style id='jau6l'></style></option></option></strong><tr id='jau6l'></tr><form id='jau6l'></form><form id='jau6l'><form id='jau6l'></form><ol id='jau6l'><sup id='jau6l'></sup></ol></form><th id='jau6l'></th><td id='jau6l'></td><code id='jau6l'><li id='jau6l'><dl id='jau6l'><button id='jau6l'><sub id='jau6l'><span id='jau6l'><ins id='jau6l'></ins></span></sub></button><li id='jau6l'><li id='jau6l'><form id='jau6l'></form><blockquote id='jau6l'></blockquote></li><code id='jau6l'></code><dir id='jau6l'><noframes id='jau6l'></noframes></dir><kbd id='jau6l'></kbd><dir id='jau6l'></dir></li><td id='jau6l'><tfoot id='jau6l'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='jau6l'><small id='jau6l'></small><kbd id='jau6l'><select id='jau6l'><tt id='jau6l'><p id='jau6l'></p><address id='jau6l'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='jau6l'></pre><tr id='jau6l'></tr><noframes id='jau6l'><code id='jau6l'><i id='jau6l'><q id='jau6l'><legend id='jau6l'><pre id='jau6l'><style id='jau6l'><acronym id='jau6l'><i id='jau6l'><form id='jau6l'><option id='jau6l'><center id='jau6l'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='jau6l'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='jau6l'></center></noframes><thead id='jau6l'><sub id='jau6l'></sub></thead><sup id='jau6l'><div id='jau6l'></div></sup><td id='jau6l'><dd id='jau6l'><fieldset id='jau6l'><code id='jau6l'><blockquote id='jau6l'><tfoot id='jau6l'></tfoot></blockquote></code><td id='jau6l'></td></fieldset></dd><tr id='jau6l'><label id='jau6l'><dir id='jau6l'></dir></label></tr></td><style id='jau6l'></style><option id='jau6l'></option><legend id='jau6l'><fieldset id='jau6l'><u id='jau6l'></u></fieldset><strike id='jau6l'><td id='jau6l'></td><tfoot id='jau6l'></tfoot><u id='jau6l'><tr id='jau6l'></tr></u></strike></legend><fieldset id='jau6l'><dir id='jau6l'><form id='jau6l'><optgroup id='jau6l'></optgroup></form></dir><font id='jau6l'><dl id='jau6l'></dl></font></fieldset><blockquote id='jau6l'></blockquote><style id='jau6l'></style><p id='jau6l'></p><label id='jau6l'><ol id='jau6l'><sub id='jau6l'><noscript id='jau6l'><code id='jau6l'></code></noscript><td id='jau6l'><tr id='jau6l'><b id='jau6l'><dl id='jau6l'><ol id='jau6l'></ol></dl></b></tr></td><dt id='jau6l'></dt></sub></ol><address id='jau6l'></address></label><legend id='jau6l'><pre id='jau6l'><style id='jau6l'><acronym id='jau6l'></acronym><ul id='jau6l'><u id='jau6l'></u><table id='jau6l'><acronym id='jau6l'><tt id='jau6l'><blockquote id='jau6l'></blockquote></tt></acronym><big id='jau6l'></big></table><noframes id='jau6l'><font id='jau6l'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='jau6l'></p><dfn id='jau6l'><blockquote id='jau6l'></blockquote><u id='jau6l'><ol id='jau6l'><bdo id='jau6l'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='jau6l'><noscript id='jau6l'></noscript></acronym><i id='jau6l'></i><button id='jau6l'><ol id='jau6l'></ol><legend id='jau6l'></legend></button><label id='jau6l'></label><ol id='jau6l'></ol><address id='jau6l'><legend id='jau6l'><u id='jau6l'><font id='jau6l'><tt id='jau6l'></tt><strong id='jau6l'><span id='jau6l'><q id='jau6l'></q></span></strong></font></u><u id='jau6l'></u></legend></address><ins id='jau6l'></ins><q id='jau6l'><address id='jau6l'><option id='jau6l'></option></address></q><p id='jau6l'></p><dd id='jau6l'></dd><td id='jau6l'><style id='jau6l'></style></td><em id='jau6l'><optgroup id='jau6l'></optgroup><address id='jau6l'><tfoot id='jau6l'><address id='jau6l'></address></tfoot></address></em><p id='jau6l'><table id='jau6l'><option id='jau6l'></option><tt id='jau6l'></tt></table></p><ins id='jau6l'><style id='jau6l'><tbody id='jau6l'><span id='jau6l'><thead id='jau6l'></thead></span><li id='jau6l'><button id='jau6l'></button></li><del id='jau6l'><div id='jau6l'><small id='jau6l'></small></div><i id='jau6l'></i></del></tbody></style><noscript id='jau6l'><thead id='jau6l'><tr id='jau6l'></tr></thead></noscript></ins><p id='jau6l'><dd id='jau6l'><button id='jau6l'></button><del id='jau6l'><label id='jau6l'><b id='jau6l'></b><li id='jau6l'></li></label><big id='jau6l'></big></del><pre id='jau6l'><tbody id='jau6l'><style id='jau6l'><dt id='jau6l'></dt></style><legend id='jau6l'><noframes id='jau6l'><dd id='jau6l'></dd></noframes></legend></tbody><button id='jau6l'></button></pre><li id='jau6l'><span id='jau6l'></span></li></dd></p><li id='jau6l'></li><fieldset id='jau6l'><ol id='jau6l'></ol></fieldset><kbd id='jau6l'></kbd><small id='jau6l'><b id='jau6l'><optgroup id='jau6l'></optgroup><div id='jau6l'></div></b><div id='jau6l'></div></small><u id='jau6l'></u><big id='jau6l'><ul id='jau6l'></ul></big><button id='jau6l'><sup id='jau6l'><ol id='jau6l'></ol><strong id='jau6l'></strong></sup></button><option id='jau6l'></option><tr id='jau6l'></tr><b id='jau6l'><div id='jau6l'></div></b><tbody id='jau6l'><acronym id='jau6l'><acronym id='jau6l'></acronym></acronym><dfn id='jau6l'></dfn></tbody><ol id='jau6l'><kbd id='jau6l'></kbd></ol><kbd id='jau6l'><em id='jau6l'><dir id='jau6l'><thead id='jau6l'></thead></dir></em></kbd><table id='jau6l'></table><select id='jau6l'></select><table id='jau6l'></table><sup id='jau6l'></sup><bdo id='jau6l'></bdo><noscript id='jau6l'><dfn id='jau6l'><fieldset id='jau6l'><button id='jau6l'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='jau6l'></thead><table id='jau6l'></table><font id='jau6l'></font><button id='jau6l'></button><legend id='jau6l'><p id='jau6l'><select id='jau6l'></select><abbr id='jau6l'></abbr></p></legend><del id='jau6l'><del id='jau6l'></del></del><dt id='jau6l'></dt><blockquote id='jau6l'></blockquote><strike id='jau6l'></strike><button id='jau6l'></button><u id='jau6l'></u><legend id='jau6l'><del id='jau6l'><i id='jau6l'></i></del></legend><noframes id='jau6l'></noframes><tbody id='jau6l'></tbody><dir id='jau6l'><dir id='jau6l'><select id='jau6l'></select></dir></dir><font id='jau6l'></font><u id='jau6l'></u><bdo id='jau6l'><optgroup id='jau6l'></optgroup></bdo><sub id='jau6l'></sub><tr id='jau6l'><font id='jau6l'><tbody id='jau6l'><dfn id='jau6l'></dfn></tbody></font></tr><font id='jau6l'></font><table id='jau6l'><blockquote id='jau6l'><em id='jau6l'><dl id='jau6l'><acronym id='jau6l'><code id='jau6l'><thead id='jau6l'></thead><bdo id='jau6l'><option id='jau6l'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='jau6l'></button><legend id='jau6l'><tt id='jau6l'></tt><li id='jau6l'></li></legend><pre id='jau6l'></pre><center id='jau6l'><label id='jau6l'><dl id='jau6l'><td id='jau6l'></td></dl></label><abbr id='jau6l'></abbr></center><del id='jau6l'><noscript id='jau6l'></noscript><thead id='jau6l'></thead></del><ol id='jau6l'><noscript id='jau6l'><tbody id='jau6l'><acronym id='jau6l'></acronym></tbody></noscript><b id='jau6l'></b><dt id='jau6l'></dt><option id='jau6l'></option></ol><strong id='jau6l'><button id='jau6l'></button></strong><sub id='jau6l'></sub><del id='jau6l'><strong id='jau6l'><td id='jau6l'></td></strong><p id='jau6l'><button id='jau6l'><ul id='jau6l'><dfn id='jau6l'></dfn><label id='jau6l'></label></ul></button></p></del><acronym id='jau6l'><form id='jau6l'><noframes id='jau6l'></noframes></form><th id='jau6l'><u id='jau6l'><small id='jau6l'><span id='jau6l'></span></small></u><tr id='jau6l'><abbr id='jau6l'><strike id='jau6l'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='jau6l'><button id='jau6l'><td id='jau6l'><select id='jau6l'><li id='jau6l'><sub id='jau6l'><style id='jau6l'></style><tfoot id='jau6l'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='jau6l'></label><span id='jau6l'><u id='jau6l'></u></span><style id='jau6l'><bdo id='jau6l'><noscript id='jau6l'><b id='jau6l'></b></noscript><thead id='jau6l'><dt id='jau6l'><form id='jau6l'></form></dt></thead></bdo><button id='jau6l'><form id='jau6l'><del id='jau6l'></del></form><q id='jau6l'><address id='jau6l'><ol id='jau6l'><acronym id='jau6l'><label id='jau6l'><span id='jau6l'><li id='jau6l'></li><font id='jau6l'><span id='jau6l'></span></font><b id='jau6l'></b></span></label><button id='jau6l'></button><big id='jau6l'></big><form id='jau6l'><div id='jau6l'><dir id='jau6l'><strong id='jau6l'><label id='jau6l'></label></strong></dir></div></form><dt id='jau6l'></dt><tt id='jau6l'></tt></acronym><li id='jau6l'><li id='jau6l'><dt id='jau6l'><acronym id='jau6l'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='jau6l'></sub></q></button><table id='jau6l'></table></style><td id='jau6l'><dd id='jau6l'></dd></td><label id='jau6l'></label><button id='jau6l'><td id='jau6l'></td></button><table id='jau6l'><select id='jau6l'><label id='jau6l'><tr id='jau6l'></tr><noframes id='jau6l'></noframes><select id='jau6l'><small id='jau6l'></small></select></label></select></table><span id='jau6l'></span><label id='jau6l'></label><tfoot id='jau6l'></tfoot><abbr id='jau6l'></abbr><option id='jau6l'><button id='jau6l'><tbody id='jau6l'><strike id='jau6l'><select id='jau6l'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='jau6l'><option id='jau6l'></option><u id='jau6l'><b id='jau6l'></b></u></abbr><font id='jau6l'></font><form id='jau6l'></form><ins id='jau6l'><noframes id='jau6l'></noframes><pre id='jau6l'><u id='jau6l'><i id='jau6l'><em id='jau6l'><option id='jau6l'></option></em></i></u><ol id='jau6l'><kbd id='jau6l'><span id='jau6l'></span><abbr id='jau6l'><i id='jau6l'><ins id='jau6l'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='jau6l'></optgroup><noframes id='jau6l'><style id='jau6l'></style><sub id='jau6l'><dfn id='jau6l'><abbr id='jau6l'><big id='jau6l'><bdo id='jau6l'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='jau6l'></strike><td id='jau6l'></td><sub id='jau6l'><center id='jau6l'></center><abbr id='jau6l'></abbr><noframes id='jau6l'><dir id='jau6l'></dir></noframes></sub><tfoot id='jau6l'></tfoot><style id='jau6l'></style><legend id='jau6l'><tfoot id='jau6l'><b id='jau6l'></b><q id='jau6l'><del id='jau6l'><style id='jau6l'><address id='jau6l'></address></style><kbd id='jau6l'><li id='jau6l'></li><small id='jau6l'></small></kbd></del></q><small id='jau6l'><strike id='jau6l'></strike></small></tfoot><dd id='jau6l'><tt id='jau6l'><strong id='jau6l'><big id='jau6l'></big></strong></tt></dd></legend><form id='jau6l'></form><style id='jau6l'></style></div>